Nyheter

- Dette blir et samlet teknologiløft for Midt-Norge og vi skal være en del av dette

30.08.2017

West Elektro og Morefish etablerer miljøteknologiselskapet Greenshore. Får base i Aure og Kristiansund.les mer

Endelig har Bioparken på Tjeldbergodden begynt å tjene penger

16.08.2017

Njord Salmon kan se tilbake på et kjemperesultat i 2016 da inntektene kom opp i 53,2 millioner kroner, en økning på over 40 prosent fra året før. Dette ga et driftsresultat før skatt på 11,6 millioner kroner. les mer

-Løft for ferje mellom Aure og Hitra

10.06.2017

Ein mangeårig kamp for eit ferjesamband mellom Aure og Hitra ser ut til å gi resultat, meiner Aure-ordføraren.les mer

Tjeldbergodden Utvikling AS (TBU)

TBU er et utviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i regionen rundt.

På Tjeldbergodden har man rik tilgang på energiressurser og andre industrielle innsatsfaktorer, som kan skape grunnlag for nye og spennende produksjoner. Særlig gjelder dette innenfor prosessindustri og marin produksjon.

TBU i sin nåværende form ble etablert i 2006, hvor viktige aktører for økt industriaktivitet på Tjeldbergodden, forente sin innsats i et felles utviklingsselskap.

Våre hovedsatsingsområder er:

Å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskapene som har landbasert oppdrett på industriområdet.

Å være kontaktpunkt, markedsfører og samarbeidspartner for industriaktører som vurderer Tjeldbergodden som interessant for ny produksjon.

Å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell verdiskaping basert på naturgass.

Presentasjonsfilm

Tjeldbergodden på 2 minutter.